Cloudberry Clean Energy kjøpte 15 prosent av aksjene i Odal Vind i desember i fjor. Kjøpsavtalen inneholde en opsjon om å øke eierandelen fra 15 til til 33, 4 prosent. Og det er denne opsjonen som nå er utløst.

Akershus Energi Vind og KLP, som er de andre eierne i selskapet, har etter dette henholdsvis 33,4 prosent og 33,2 prosent.

– Strategisk viktig

– Dette oppkjøpet er strategisk viktig for Cloudberry og vi er glade for at vi nå har utløst opsjonen som inngår i kjøpsavtalen, sier Cloudberry-sjef Anders Lenborg i en børsmelding.

Odal vindkraftverk er under bygging og skal etter planen komme i drift i løpet av første halvår 2022. Vindparken vil bestå av 34 turbiner med opptil 163 MW kapasitet.

– Halvveis i prosjektet

Emil Orderud, sjef i Odal Vindkraftverk, skriver på selskapets nettsider at det har skjedd mye det siste året. Nye partnere og medeiere har kommet inn, kolleger er ansatt, veier er bygd og turbinene har kommet opp.

Emil Orderud. Foto: Tove Syndrol Johansen

– Et år etter byggestart er vi nå omtrent halvveis i prosjektet. Framover vil vi se resultatene av stor ingeniørkunst. Det er nå det blir virkelig spennende, når markedets mest moderne turbiner monteres på Engerfjellet og Songkjølen, sier Orderud som også medgir at det har vært noen episoder med hærverk i anleggsområdet.