Pressemelding fra Fiskebåt: Det var allerede i juni 2008 at NVE innvilget konsesjon for vindkraftverket Havsul I rett utenfor Mørekysten. Planen var å bygge og drive et