Med noe pauser vil vindkraft-høringen pågå helt frem til klokken to i dag. Ulike organisasjoner og aktører kommer med tre minutters innspill via videolink mens Energi-