Med noe pauser vil vindkraft-høringen pågå helt frem til klokken to i dag. Ulike organisasjoner og aktører kommer med tre minutters innspill via videolink mens Energi- og

Ketil Kjenseth (V), ordstyrer og leder av Energi- og miljøkomiteen Foto: Stortinget

miljøkomiteen er samlet på Stortinget.

Oppdatering: Høringen er nå avsluttet. Opptak av høringen kan sees her.

Innspillene i dagens først bolk kan oppsummeres slik:

  • Alle er enige om at kommunene må kompenseres bedre økonomisk, og det foreslås ulike måter å gjøre det på, som naturressursskatt og miljøavgifter.