Uenighet og strid rundt vindkraftutbygging har vokst det siste året. Blant annet ser flere kommuner kun ulemper og ingen fordeler ved å åpne for utbygging. Miljøavgift