I april 2017 godkjente NVE at konsesjonen for vindkraftverket på Smøla ble