Det er i et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru at Haltbrekken tar opp såkalt «kontrollert velting» av vindturbiner. Bakgrunnen er at NVE i 2018 ga