Statkraft har tidligere gjort det klart at de ikke vil sette i gang nye landbaserte vindkraftprosjekter. De har imidlertid fortsatt noen