Kvotemarkedet har det siste halvannet året virkelig begynt å virke som det klimapolitiske virkemiddelet det var ment som. Det vises tydelig på tysk kullkraftproduksjon.Tall fra Fraunhofer-instituttet i Tyskland