Lørdag arrangerte vindkraftmotstanderne i Motvind en ny demonstrasjon foran Stortinget. Det var nesten nøyaktig to år siden den forrige store demonstrasjonen da organisasjonen var under stiftelse.

Siden den gangen har Motvind på rask tid blitt en stor folkebevegelse med mange medlemmer, og de har i stor grad lykkes med å snu stemningen blant de politiske partiene fra å være for vindkraft til å bli enten negative eller svært restriktive i sin tilnærming til utbygging av mer vindkraft på land. Samtidig har Motvind slitt med store indre konflikter og splittelser, og de har gått på en rekke nederlag i rettssystemet. Det har ikke gått utover motstandsviljen, og kampen mot vindkraften går for fullt både på nasjonalt og lokalt nivå.

Det var imidlertid færre som møtte opp på selve demonstrasjonen i år, enn for to år siden da Europower/enerWE også var tilstede. Motvind-leder Eivind Salen er imidlertid ikke enig i den konklusjonen, og han peker på at de nå også har en profesjonell streaming for å nå ut til de mange som protesterer mot lokale vindkraftverk rundt om i landet.

– Jeg tror ikke det er færre deltagere nå. Det er mer folk, og vi når mye mer ut. Vi har mer profesjonell streaming, så vi har kommet mye lenger, sier Salen til Europower.

Det var markant flere deltagere på vindkraftdemonstrasjonen i 2019. Vindkraftdemonstrasjon. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

Salen mener også at det har skjedd mye i vindkraftpolitikken på de to årene siden Motvind ble stiftet, og den forrige store demonstrasjonen ble arrangert.

Motvind-leder Eivind Salen er godt fornøyd med demonstrasjonen, og påpeker at den når bredt ut med profesjonell streaming. Han tror at miljøpartiene som trakk seg fra demonstrasjonen vil tape på det. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

– For to år siden ble vi møtt med skuldertrekk i partiene, men i år har de hatt krisemøte med store sprikelser om hvorvidt de skal komme eller ikke, sier Salen.

Bakgrunnen for det er at flere politikere trakk seg fra å holde appell på demonstrasjonen på oppfordring fra blant annet Bellona-leder Frederic Hauge. Han mener at Motvind Norge ikke ryddet ordentlig opp i sitt forhold til partiet Alliansen som ble invitert til et arrangement tidligere i år.

– Disse politiske lederne vil ved å delta i demonstrasjonen legitimere en organisasjon som gir høyreekstreme krefter en plattform inn i miljøkampen. De må tenke på om de vil gjøre det, sa Hauge til VG fredagen før demonstrasjonen.

Den oppfordringen ble fulgt av mange av politikerne, som så trakk seg fra arrangementet. Motvind-lederen synes det er veldig spesielt.

– Vi inviterer samtlige partier som stilte partilister i Agder. Så skriver de om skandalen med partiet, ikke skandalen om vindkraftverket, sier Salen.

Alliansen forsøkte å delta på demonstrasjonen tidligere på dagen , men ble bedt om å forlate stedet.

Til Europower gjør Salen det klart at de tar avstand fra Alliansen, og at de har vært nøye med å sørge for at de som organisasjon ikke skal bli brukt av et slikt parti. Det fikk blant annet konsekvenser for hvordan de ønsket å fremstå på demonstrasjonen.

– For oss er det saken som er det viktige. Så blir det støy med et parti vi selvfølgelig tar avstand fra som bare juling. Vi tar avstand, vi har ikke pyntet med noe nasjonalt, ikke noen norske flagg eller noe sånt, sier Salen.

Han er oppgitt over at selv om Motvind har tatt avstand fra Alliansen, så boikotter politikerne fra flere partier demonstrasjonen likevel.

Han har stor tro på at de som stilte, vil tjene på det.

– Dette kommer til å bli en boost for de partiene som var her, sier Salen.

Han trekker frem Rødt som godt representert med både menigmann og partileder Bjørnar Moxnes. Han er imidlertid skuffet over miljøpartiene, og tror de vil tape på at de ikke stilte på demonstrasjonen.

– SV, Venstre og MDG sa først ja, og så sa nei. Det tror jeg er sterkt skadelig for deres troverdighet som miljøpartier, sier Salen.