I november ble det kjent at aksjonsgruppen "Nei til vindkraftverk på Haramsøya" tapte mot Haram Kraft i Sunnmøre tingrett. Aksjonsgruppen mente vindkraftkonsesjonen var ulovlig, men det var både tingretten og Haram Kraft uenige i. Saken ble anket og forrige uke ble anken avvist