Kjetil Lund innledet i dag NVEs vindkraftseminar i Drammen. Der kom han med formaninger både til vindkraftmotstandere og utbyggere. Han var innom flere temaer: