At den varslede produksjonsavgiften på vindkraft bør være basert på effekt og ikke volum, kommer frem i