At den varslede produksjonsavgiften på vindkraft bør være basert på effekt og ikke volum, kommer frem i et høringsbrev Skattedirektoratet sendte ut i forrige uke.

Men først et lite tilbakeblikk:

Stortinget vedtok i november at regjeringen skulle utrede «…hvordan skattebyrden på vindkraftprodusentene kan økes…»

Regjeringen svarte på anmodningen i revidert budsjett.