Strømprisene er høye i år. Det har flere forklaringer, og det er mange sterke meninger ute og går om årsakene bak. Det har blant annet vært mye snakk om at vindparkene i Europa har produsert mindre enn forventet.

Med det som utgangspunkt har Europower undersøkt produksjonstallene for vindkraften i Norge. Der kommer det frem at det ikke er snakk om en nedgang.

Tall fra SSB viser at det samlet sett har blitt produsert mer strøm fra vindkraft enn på samme tid i tidligere år, og at det kun var i januar og mai det var mindre kraftproduksjon enn i fjor.

Norsk vindkraft har produsert mer i år enn i fjor i alle måneder så langt bortsett fra januar og mai. Den mørke blåfargen viser produksjonen per måned i år, mens den lyse blåfargen viser vindkraftproduksjonen i 2020.

Det overrasker ikke kommersiell direktør Andreas T. Aasheim i Cloudberry, når Europower viser ham tallene.

– Det har vært litt rart å lese at «lite vind» skal ha skylden for de høye kraftprisene. Her hjemme har vi hatt et normalt vindår så langt, så langt jeg kan bedømme, sier Aasheim til Europower.

Fra 27 til 2986 MWh per time

Detaljerte norske produksjonstall for vindkraften blir dessverre ikke publisert i det åpne datagrunnlaget hos Nord Pool, men Europower har fått tilsendt en oversikt over produksjonen fra time til time så langt i år.

For timen med størst vindkraftproduksjon så langt i år er 27. september klokken 20:00. Da ble det produsert 2986 MWh, noe som tilsvarer en utnyttelsesgrad på 72,8 prosent. Den norske vindkraftproduksjonen gikk aldri i null, men i en enkelttime var den samlede produksjonen fra 1194 vindturbiner nede i 27 MWh. Det skjedde 14. september klokken 13:00.

Vindkraften svinger mye fra time til time. På det laveste har produksjonen vært nede i kun 27 MWh på én enkelttime, men den har også vært oppe i 2986 MWh. Den grønne linjen viser gjennomsnittlig vindkraftproduksjon så langt i 2021.

Slike variasjoner er som det pleier å være, og svingningene var faktisk litt større i fjor. Da var den totale produksjonen nede i kun 7 MWh på det laveste, og oppe i 3276 MWh på det høyeste.

Mener det trengs mer vindkraft

Aasheim mener dette viser at det blir helt feil å skylde på vindkraften.

– Problemet ligger jo ikke i mer vind i miksen, problemet er jo for lite vind, sol og andre fornybare energikilder. Energikrisen Europa står midt oppe i skyldes utelukkende ekstreme priser på gass og kull. Løsningen er mer fornybar energiproduksjon, ikke mindre, sier Aasheim.