Det var i august at et lynnedslag i det britiske transmisjonsnettet sørget for at både verdens største havvindpark, Hornsea 1, og et gasskraftverk ble frakoblet nettet. Over