Etter at turbin 1 og 3 ble stanset er det avdekket at dette ikke var tilstrekkelig for