I et blogginnlegg på Energi & Klima viser han til tre ting vi kan lære av britene.

Det første han trekker fram i sitt blogginnlegg på Energi & Klima er det å bli enigeom konkrete mål og sette i verk tiltak som gjør det mulig å nå målene.

   

Mangfold og femdobling av eksport

Gjennom «offshore wind sector deal» har britene satt som målå femdoble eksport av offshore vindteknologi til 2,6 milliarder pund innen2030 (30 milliarder kroner). Innen samme år skal næringen sysselsette 27000, noe som er en tredobling fra dagensnivå.