Det er Motvind som melder om at de støtter reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke med 1 million kroner i søksmålet mot Eolus Vind. Øyfjellet vindkraft skal