Etter to års pause åpnet regjeringen nylig for igjen å behandle konsesjoner for vindkraft på land. De to Finnmarks-kommunene Gamvik og Lebesby har bedt NVE behandle tre konkrete vindkraftprosjekter, mens et fjerde er under utredning.

Det dreier om Davvi (700 MW), Laksefjorden (100 MW), Sandfjellet (400 MW) og Digermulen (100 MW).

Tidlig i juni hadde NVE et møte om saken med noen involverte parter, Statsforvalteren og fylkeskommunen i Troms og Finnmark, samt Sametinget. Her ble det orientert om de ulike prosjektene og også om bygging av nye kraftledninger i tilknytning til vindkraftverkene.