Parkwind og NorSea har etablert en allianse med den hensikt å søke i konsesjonsrunden for havvind i Norge. Det opplyser selskapene i