Hvorvidt Norge har for mye eller for lite vindkraft kommer an på øyet som ser.

Ved utgangen av 2020 hadde vi 1.164 vindturbiner fordelt på 53 vindkraftparker, ifølge NVE. Til sammenligning har både Sverige og Danmark rundt 5.000 vindturbiner, og Tyskland har omtrent 29.000.

Nå har SolarSuperState Association sett på hvor mye vindkraft de forskjellige landene har opp mot innbyggertallet. De har notert installert effekt i 2019, og delt det på antall innbyggere.

I en pressemelding skriver de at Norge satte en slags ny rekord i hvor mange nye watt per innbygger som ble installert i løpet av ett år. Med 143 nye watt slo Norge den gamle rekorden som Danmark hadde med 117 nye watt på ett år.

Det henger naturlig nok sammen med den store utbyggingen av vindkraft de siste årene, og det er all grunn til å tro at Norge også vil ligge langt fremme på denne nybyggerlisten når tallene for 2020 kommer.

Listen over hvor mye installert effekt hvert land er kanskje mer interessant. Den toppes av Danmark som med sine 1043 watt per innbygger er det eneste landet som har 1 kW eller mer. De etterfølges av Sverige på andre plass.

Norge har syvende mest vindkraft per innbygger, ifølge denne liste. Samtidig er vi nesten på bunnen blant de nordiske landene. Med 459 watt per innbygger har vi nesten en halv kW, og det er så vidt mer enn Finland på niende plass med 413 watt per innbygger.

  1. Danmark: 1034 watt/innbygger
  2. Sverige: 861 watt/innbygger
  3. Irland: 834 watt/innbygger
  4. Tyskland: 732 watt/innbygger
  5. Spania: 550 watt/innbygger
  6. Portugal: 529 watt/innbygger
  7. Norge: 459 watt/innbygger
  8. Uruguay: 428 watt/innbygger
  9. Finland: 413 watt/innbygger
  10. Storbritannia: 359 watt/innbygger

En slik oversikt er kanskje mest en artig kuriositet, men det er også interessant med tanke på fremtidig utbygging av vindkraft. For selv med «bare» 1164 vindturbiner så langt, har motstanden vært mye kraftigere i Norge enn i våre naboland Sverige og Danmark som har langt flere vindturbiner.

Så blir det selvsagt litt for enkelt å bare se på innbyggertallet. Vindkraften er avhengig av egnede områder med mye vind, og det kan være naturlig å tenke at denne energiformen egner seg bedre i land og områder som ikke er så tett befolket.