Produksjonsstatistikken fra de europeiske systemoperatørene (Entsoe) viser hvor mye vannkraft og vindkraft som blir registrert produsert hver time.

Ifølge statistikken er det satt rekorder i fleng i Midt-Norge (NO3) de siste dagene.

 • Fredag 28. oktober klokka 05.00 ble det produsert 1915 MWh, som var ny timesrekord for ett prisområde i Norge.
 • Den rekorden ble bare stående til klokka 08.00 neste dag, da produksjonen kom opp i 1958 MWh.
 • Tirsdag 1. november, toppet det seg så langt med 1997 MWh, eller nesten nøyaktig 2 GWh i produksjon.

Aldri før har ett prisområde i Norge fått tilførsel av så mye vindkraft. Produksjonen i NO3 var svært høy tirsdag kveld, med nær 2 GWh i timen de siste seks timene. Det ble likevel ikke døgnrekord.

Dette er rekordene for vindkraftproduksjon i de ulike prisområdene nå:

 • NO1: 0,24 GWh klokka 19.00 25. juli i år.
 • NO2: 1,33 GWh klokka 18.00 5. februar i år.
 • NO3: 1,997 GWh klokka 21.00 1. november i år.
 • NO4: 0,97 GWh klokka 17.00 29. oktober i år.

Det er ikke vindkraft i NO5.

Ikke rekordproduksjon for landet

Selv om det aldri har blitt produsert så mye vindkraft på én time i et prisområde som på tirsdag kveld, var det ikke norgesrekord samlet. På formiddagen 6. oktober i år var det såpass bra med vind, at det ble satt rekorder på rekke og rad. Foreløpig er toppnoteringen for hele Norge samlet 3,99 GWh klokka 09.00 den dagen.

Til tross for høy produksjon i mange timer 6. oktober, må vi tilbake til februar i år for å finne rekordproduksjonen for én dag i hele Norge. Da ble det produsert 83,7 GWh med vindkraft.

Dette er produksjonsrekordene for et helt døgn, per prisområde:

 • NO1: 4,9 GWh 13. januar i år.
 • NO2: 30,5 GWh 11. mars i år.
 • NO3: 40,0 GWh 7. mars i år.
 • NO4: 16,7 GWh 26. september i år.

Mer vindkraft enn vannkraft i prisområdene

Vindkraften utgjør fortsatt en ganske liten andel av den totale kraftproduksjonen i Norge. Hittil har det ennå ikke skjedd at det er produsert mer vindkraft enn vannkraft i Norge samlet sett. Men det skjer stadig oftere i enkelttimer i de forskjellige prisområdene.

I NO2 har dette vært tilfelle i til sammen 156 timer i år. Noe slikt har aldri skjedd tidligere år. Første gang vindkraften «slo» vannkraften i produksjon i området som dekker sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold, var 26. mai i år.

I NO3 har vindkraften vært større enn vannkraften i 171 timer så langt i år. Det skjedde første gang 20. januar i år, men nesten halvparten av timene med mer vindkraft har kommet i oktober. Tirsdag var det høyere vindkraft- enn vannkraftproduksjon i NO3 i ni timer.

I timen før midnatt tirsdag ble det produsert 591 MWh mer vindkraft enn vannkraft i NO3. Altså var det da 42 prosent mer strøm fra vind enn fra vann den perioden.

I NO4 er det fortsatt vannkraften som dominerer. Det nærmeste vindkraften har kommet er natt til og tidlig morgen 6. oktober, da det var drøyt 100 MWh mer vannkraft enn vindkraft.