Forskere ved NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) har påvist at svartmaling av en av vingene på vindturbinene på Smøla ga drastisk fall i antall fuglekollisjoner.

Likevel har ikke en eneste vindkraftutbygger i Norge vist interesse for å male. Interessen fra utlandet er imidlertid formidabel.

– Kjempespennende

Fungerende administrerende direktør Øistein Schmidt Galaaen i Norwea gleder seg over de gode forskningsresultatene.

– Vi synes dette er kjempespennende, det er positivt om maling har så god virkning. Bransjen er generelt opptatt av å finne avbøtende tiltak som minimerer miljøpåvirkningen fra vindkraften og vi ser det som viktig at NVE skaffer seg et godt batteri av slike tiltak, sier Galaaen som vil ta initiativ til et møte med NINA-forskerne.

Han påpeker at Norwea jobber sammen med Energi Norge for å finne beste praksis når det gjelder miljøtilpasninger ved vindkraftanlegg.

Rapport til sommeren

– Norconsult samler nå eksempler på gode miljøtilpasninger for oss og Energi Norge. Planen er at rapporten skal kunne lanseres i sommer, og vi håper den vil bidra til gode diskusjoner om hva bransjen kan gjøre, sier han.

Galaaen viser også til at bransjen vil bidra med innspill til konsesjonsformene hos NVE og Miljødirektoratet hvor slike avbøtende tiltak blir sentralt. I tillegg påpeker han at Norconsult vurderer miljøtilpasninger som skal danne utgangspunkt for bransjen.

– Men hvorfor er det ingen som viser interesse for svartmaling?

– Det er et kjempespennende tiltak som vil være nyttig i verktøykassen, samtidig må det vurderes i hvert enkelt tilfelle. Den visuelle virkningen er også viktig. Derfor kan det ikke maling automatisk pålegges overalt, det må være en helhetsvurdering. Dette er også forholdsvis nytt og vi må ha litt tålmodighet.

– Må være forsvarlig prosess

– Selv om forskningsrapporten kom i fjor har jo resultatene vært kjent lenge. Hvorfor skjer det ikke noe?

– Det må faktisk gjøres noen vurderinger og være en forsvarlig prosess rundt endringer av konsesjonsvilkår, herunder visuelle virkninger. Men når NINA etterlyser interesse fra bransjen vil jeg gjerne svare med å invitere dem inn i våre diskusjoner, sier han.