Siden 1998 har en av turbinene ved vindparken Hundhammarfjellet stått veldig nært Telenors teletårn i Nærøysund. Telenor har hatt basestasjon her siden 1996. Nå reetablerer NTE