Mandag melder NVE om at de har godkjent søknad om endring av konsesjonen, detaljplanen og MTA for Skorveheia vindkraftverk. Den opprinnelige konsesjonen ble endelig gitt i 2015. Endringene innebærer at den installerte effekten vil øke