Dette bekrefter NVE i en mail til Europower Energi.

– I den skisserte tidsplanen tar det sju-åtte år fra NVE starter den regionvise behandlingen til et vindkraftverk settes i drift. Det tar fire-fem år før det kan bli gitt konsesjon. Hvis denne tidsplanen legges til grunn, er det nok riktig at konsesjoner ikke blir gitt før i siste halvdel av 2020-tallet, skriver Rune Flatby, direktør for konsesjonsavdelingen.

Tidsplan i vedlegg

Dette er basert på stortingsmeldingen Tina Bru la frem rett før sommeren. Der blir det foreslått en regionvis behandling av vindkraft-konsesjoner. Stortingsmeldingen baserer seg i stor grad på anbefalingen NVE kom med i en rapport i januar i år.

Som Europower omtalte da foreslo NVE der at turbinhøyde ikke skal kunne endres etter at konsesjon er gitt. Det som fikk mindre oppmerksomhet var det som sto i vedlegget, og som er videreført i stortingsmeldingen. Nemlig tidsperspektivet for når nye vindkraft-konsesjoner kan komme på plass.

I NVEs vedlegg er det skissert en mulig tidsplan for en slik konsesjonsbehandling. Legg merke til at denne tidsplanen starter allerede i juni 2020. Det er jo umulig, og man kan muligens plusse på et år på alle datoene.

  • 2020 (juni): Brev om frist 31. desember 2020 for innsending av melding.
  • 2021 (januar-mai): Høring.
  • 2021 (juni-september): Konsultasjon med fylkeskommunen.
  • 2021 (november 2021): Utsending av utredningsprogram. Frist for søknad: 31.desember 2022.
  • 2023 (januar-mai): Ny høring
  • 2023 (juni-desember): Ny konsultasjon med fylkeskommunen.
  • 2024 (første halvår): Vedtak
  • 2024/2025: Klagebehandling
  • 2026: Behandling av detaljplan/MTA
  • 2027: Bygging og idriftsettelse (NVE legger til «eventuelt året etter dersom komplisert prosjekt).

Prosessen som er beskrevet legger altså opp til at de første nye konsesjonene kan gis i 2024, og at de første nye vindkraftverkene kan komme i drift i 2027.

Men dette er en teoretisk plan som allerede er forsinket. Mer realistisk er at nye konsesjoner først kan være på plass i 2025, med idriftsettelse i 2028/2029.

Tidsplanen forutsetter dessuten at det fylket/regionen blir først behandlet. Starter prosessen for et fylke senere, passerer man kanskje 2030 før nye vingeblad roterer.

– Kan foreløpig ikke si noe om gjenåpning

Stortinget skal nå behandle hvordan konsesjonsprosessen for vindkraft skal være. Regjeringens vindkraftmelding ligger i Energi- og miljøkomiteen, foreløpig uten avgivelsesfrist. Førstkommende onsdag avholder komiteen høring om meldingen.

Konsesjonsdirektøren i NVE må avvente den politiske behandlingen før han kan si noe mer sikkert om tidsperspektivet for ny vindkraft.

– NVE behandler for tiden ingen nye vindkraftsaker. Mange temaer knyttet til fremdrift og prosesser i vindkraftsaker skal vurderes når Stortinget behandler vindkraftmeldingen. NVE kan derfor foreløpig ikke si noe om gjenåpning av konsesjonsbehandling eller hvordan konsesjonsprosessen blir, sier Rune Flatby til Europower.

NVE har noen få vindkraft-søknader liggende. Behandlingen av disse er satt i bero i påvente av gjenoppstart av konsesjonsbehandlingen.

– Avhengig av hvordan prosessen blir for disse sakene, er det mulig at disse kan realiseres noe raskere. Det samme kan gjelde vindkraft med samlet effekt på under 10 MW, der det ikke er krav om melding og utredningsprogram, sier Flatby.