Pressemelding fra NVE: NVE har oversendt syv klager på fire vedtak datert 18.12.2019 og 08.04.2020 til Olje- og energidepartementet (OED). De påklagde vedtakene er: vedtak om godkjenning av detaljplan,