– Vi har nå hatt to og et halvt år med stopp i konsesjonsbehandling av nye vindkraft-saker.