Avslaget på søknaden om utsatt frist for idriftsetting på Dalbygda vindkraftverk ble gitt fordi direktoratet ikke tror det er realistisk å gjennomføre prosjektet før 31.