Pressemelding fra Energi Norge: Energi Norge og Norwea har i fellesskap jobbet med et prosjekt om