Mars ble en svært god måned for fornybar kraft i Tyskland. De to første ukene i måneden blåste veldig godt på kontinentet, noe som ga en fornybarandel Tyskland på henholdsvis 64 og 66 prosent.