NVE har fattet vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk fra 31.desember 2021 til 30.juni 2022.

I vurderingen har NVE vektlagt at pandemien er en «force majeure-situasjon» som er utenfor konsesjonærens kontroll, og at situasjonen medfører en reell usikkerhet og risiko for den videre fremdriftsplanen.

I mars ble det også klart at Cloudberry, som tidligere har kommet inn på eiersiden i Odal Vindkraftverk, hadde hentet inn 90 millioner euro til utbygging av vindparken.

Byggingen av vindkraftverket er langt på vei, og de fleste fysiske terrenginngrepene er allerede gjennomført. Det inkluderer sprengningsarbeid, bygging av veier og turbinfundamenter.

–  Konsesjonen gir rom for utsettelse av fristen dersom det oppstår force majeure-situasjoner, og vår vurdering er at det er vesentlig risiko for forsinkelser av anleggsarbeidet som følge av covid-19-pandemien, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressmelding.