Pressemelding fra OED: Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag planer og konsesjonsendringer for Lutelandet vindkraftverk etter at NVEs godkjenningsvedtak ble påklaget til departementet. Lutelandet vindkraftverk