Arbeidet med å planlegge fornyingen av Sandøy vindkraftverk startet for fire år siden. Torsdag fikk Sandøy Vindkraft, heleid av Ålesund kommune, konsesjon til Nye Sandøy vindkraftverk på Harøya i Møre og Romsdal.

Det er gitt konsesjon for en samlet installert effekt på 4,25 megawatt.

Fredag forrige uke skulle Sandøy Vindkraft ha et møte med vindkraftleverandøren Vestas om oppstart av arbeidet som vil oppgradere den 22 år gamle vindparken. Planen er å skifte ut eksisterende tårnhus og rotorblader.