Flere interesseorganisasjoner i Tyskland sier de ønskerønsker at det settes et mål om minst 20 GW havvind innen 2030. Det kommer fremi en felles pressemelding fra Bundesverband WindEnergie,