Målet til Ørsted og Yara er å levere grønt hydrogen til Yara sin ammoniakkproduksjon ved deres fabrikk i Zeeland i Nederland. De to partnerne søker nå offentlig støtte