23. mai starter rettssaken i Helgeland tingrett mellom reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke og utbygger Eolus Vind (nå Øyfjellet Wind) på Øyfjellet i Nordland. Dette har sin bakgrunn i uenighet om gyldigheten av vindkraftkonsesjonen som er gitt.

I dag meldte Olje- og energidepartementet (OED) at staten vil delta i rettssaken for å forsvare konsesjonsvedtaket fra 2016.

Det har lenge vært konflikt mellom de to partene, og i fjor høst tilspisset det seg.