I Kina er det i hovedsak de statseide kraftselskapene som bygger ut