Pressemelding fra GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt): Britiske