Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt møtes i mai i Helgeland tingrett. Staten vil delta i rettssaken for å forsvare sitt konsesjonsvedtak.

Det opplyser Olje- og energidepartementet , som i 2016 ga konsesjon til utbygging og drift av Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn i Nordland.

Reinbeitedistriktet mener vedtaket er ugyldig.

Departementet ønsker å gå inn som såkalt partshjelp i rettssaken og vil delta når retten skal prøve gyldigheten av konsesjonsvedtaket.

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt gikk i 2020 til søksmål mot staten med krav om at konsesjonen er ugyldig.

(©NTB)