Norske Statkraft er en internasjonal gigant innen fornybar energi, men har fortsatt omtrent tre fjerdedeler av sin produksjon i Norge. I en pressemelding forteller de at de totalt har kjøpt opp 43 vindparker i Tyskland og Frankrike, og at de med det styrker sin posisjon i det europeiske fornybarmarkedet.

Birgitte Ringstad Vartdal. Foto: Gunhild Haugnes / Europower

– Statkraft har en ambisjon om å vokse ytterligere innen vann-, vind- og solkraft. Målet er å bli en ledende vind- og solkraftutvikler, med en årlig utviklingstakt på 2,5 til 3 gigawatt ny installert effekt fram mot 2025, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft i Europa.

Oppkjøpet inkluderer 39 vindparker med totalt 187 vindturbiner i Tyskland som total har en installert effekt på 311 MW. Det gir en gjennomsnittlig ytelse på like under 2,1 MW. Til sammen produserer de i snitt 463 GWh i året.

Vindparkene er spredd utover ni delstater i Tyskland, og de er mellom 13 og 22 år gamle. Det betyr at den gjenstående perioden med subsidier varierer fra vindkraftverk til vindkraftverk.

I Frankrike består den oppkjøpte porteføljen av fire vindparker med en total ytelse på 35 MW fordelt over tre regioner. Totalt er det 16 vindturbiner som er 13-14 år gamle, og som i snitt produserer 60 GWh i året.

Dermed er det totalt snakk om 43 vindparker med 203 vindturbiner og en total installert effekt på 345 MW som i et normalår produserer litt over 0,5 TWh. Det er snakk om turbiner fra ulike leverandører som begynner å trekke litt på årene, og som yter markant mindre enn de nyeste vindturbinene som nå kan leveres.

Statkraft tror imidlertid at de er godt posisjonert og kvalifisert til å få maksimalt ut av vindparkene.

– Bred erfaring med å utvikle, drifte og sikre markedstilgang for vind- og solparker gjør Statkraft til den rette eieren for disse vindkraftverkene. Vi vil fortsette å optimalisere driften og forlenge levetiden for deler av porteføljen, sier Vartdal.