Strømmen som skal leveres genereres av to vindparker i Spania, som nylig har blitt koblet til nettet. Gjennom avtalen styrker Fortia og Statkraft sitt strategiske partnerskap og fornyer engasjementet