Vindparken Andershaw som ligger sør for Glasgow har elleve turbiner og en samlet installert effekt på 36 MW. Den ble satt i drift i