Det var noen av nyhetene olje- og energiminister Tina Bru avslørte i et innlegg på Floating Wind-konferansen i Haugesund i dag, tirsdag.

Bru legger frem energi- og industrimeldingen fredag 11., og samtidig vil veilederen for havvind-konsesjoner komme.

Så langt har 12 ulike grupperinger og selskaper meldt sin interesse for å bygge norsk havvind. Både en kolonialkjede, tradisjonelle kraftselskaper og internasjonale aktører har meldt seg.

Se hele oversikten nederst i saken.

Auksjoner

Tre dager før hun skal legge frem havvind-veilederen tyvstartet altså statsråden med å presentere en rekke små og store havvind-nyheter. Her er de viktigste:

  • Regjeringen har så langt åpnet to områder man kan søke om havvind-områder, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Nå setter de i gang arbeidet med å finne flere aktuelle havvind-områder. NVE får ansvaret for dette arbeidet som er ventet å ta to år.
  • I konsesjonsområdet Sørlige Nordsjø er grunt vann som passer for bunnfast vindkraft. Der vil regjeringen tildele konsesjon til to eller tre prosjekter. For å få kvalifisere seg til konsesjoner må aktørene være med på en totrinns prosess. Det første trinnet er en kvalifiseringsprosess, mens det andre trinnet blir en auksjon der kvalifiserte selskaper får delta. Regjeringen satser på å kunngjøre auksjonen for Sørlige Nordsjø første kvartal 2022.
  • I konsesjonsområdet Utsira Nord er det dypt, og det legges opp til flytende havvind. Regjeringen antar at flytende havvind fortsatt vil trenge statsstøtte. Det blir derfor ikke auksjoner i dette området, men tildeling på andre kriterier.
  • For å utvikle havvind-næringen i Norge vil statsråden opprette et samarbeidsforum bestående av bransjeledere, myndigheter, forskningsmiljø og flere andre aktører. Statsråden vil selv lede dette forumet. Første møte blir i september.
  • Regjeringen jobber med å regulere strømnettet offshore, og vil utpeke Statnett som systemoperatør for kabler og installasjoner som ikke er regulert i petroleumsloven.

Forskjell på bunnfast og flytende

I talen kommenterte Tina Bru flere av de vurderingene regjeringen gjør rundt havvind.

– Vi har lyttet til bransjen, og vi vet at det er viktig å gjøre mer areal tilgjengelig. Derfor vil regjeringen iverksette en prosess for å identifisere nye områder for vindproduksjon til havs, sa hun.

NVE får ansvaret for dette arbeidet. Her det verdt å huske på at NVE allerede for flere år siden la frem en oversikt over hvilke områder som kan være mest aktuell.

Så kom Bru inn på hvordan nettutbyggingen i havområdene skal skje:

– Det er behov for en offshore systemoperatør for å sikre en nøytral og effektiv koordinering. Mange europeiske land jobber med hvordan dette vil bli regulert. Vi må gjøre det samme. Så regjeringen vil begynne å jobbe med regulering for offshore systemdrift, og vil utpeke Statnett som systemoperatør for kabler og installasjoner som ikke er regulert i petroleumsloven, sa hun.

Hun var tydelig på at den bunnfaste vindkraften på Sørlige Nordsjø ikke vil få statsstøtte:

– Næringen har vist stor interesse for området, og det forventes at prosjekter i Sørlige Nordsjø kan utvikles på kommersiell basis uten statsstøtte, sa Bru.

For Utsira Nordområdet er tilnærmingen helt annerledes:

– Tatt i betraktning de nåværende kostnadene for flytende vind, vil ethvert større prosjekt i Utsira Nord kreve at statsstøtte er kommersielt levedyktig. Med dette i bakhodet tror vi ikke auksjoner er den rette tilnærmingen for dette området. Med teknologi som modnes raskt er det vanskelig å forutsi hvilket støttenivå et prosjekt på 200 til 500 MW trenger, sa Bru.

Vil lede forum selv

Hun varslet at regjeringen legger opp til at tre prosjekter på opptil 500 MW skal få konsesjon på Utsira Nord

– Tildelingen av areal vil være basert på kvalitative kriterier og finne sted så snart vi har rammen på plass, sa statsråden.

Samarbeidsforumet hun planlegger å lede selv, skal både samordne kompetanse og demme opp for konflikter.

– Havvind gir store muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser, men vi vet at å bygge ny industri kan være kontroversiell. Målet med forumet er å bygge kompetanse, finne bærekraftige løsninger og styrke næringens konkurranseevne, sa hun.

At det er en viss sannsynlighet for at Tina Bru må gå av som statsråd etter valget til høsten, ble ikke nevnt i denne sammenheng. Hele talen Bru holdt i dag kan leses her. Innlegget er på engelsk.

Mange har meldt interesse

Så langt har 12 aktører og ulike grupperinger signalisert at de vil søke på de norske havvind-konsesjonene. Oversikten under er basert på medieoppslag, hvor særlig nettstedet Energi & Klima har god oversikt.

Her kommer det frem at også Shell, Vattenfall og BKK vurderer å melde seg på konkurransen, men at de avventer situasjonen til de mer detaljerte konsesjonsvilkårene er klare.

Selskaper

Område

Agder Energi og Vårgrønn

Sørlige Nordsjø

Aker Offshore Wind

Utsira Nord

Aker Offshore Wind og Statkraft

Sørlige Nordsjø

Arendals Fossekompani og Ferd

Begge

Equinor og Vårgrønn

Utsira Nord

Equinor, RWE og Hydro

Sørlige Nordsjø

Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables

Begge

Kvitebjørn Havvind

Utsira Nord

Magnora Offshore Wind

Utsira Nord

Norseman Wind, Norgesgruppen og EnBW (Tyskland)

Sørlige Nordsjø

Sunnhordland Kraftlag, Haugaland Kraft og Knutsen OAS

Begge

Wilhelmsen og Parkwind (Belgia)

Begge