Utgangspunktet for Stortingets gjennomgang av vindkraft er en