Oppdatering fredag:

NRK melder at regjeringspartiene og Ap, SV og Sp har blitt enig om et omforent forslag som lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Europower vet at det også er enighet om flere formuleringer, og kommer tilbake med mer om saken.

Sak publisert torsdag kveld:

Det var SV som la frem forslaget i dag (torsdag), og Stortinget vedtok torsdag ettermiddag at forslaget skal behandles av Stortinget umiddelbart.

Det vil si at forslaget avgjøres i morgen fredag, som er siste dag før ferien for Stortinget.

Forslaget er delt i to, og lyder slik:

  1. Stortinget ber regjeringen raskt går gjennom vindkraftkonsesjonene som er gitt, men enda ikke påbegynt, for å finne ut om noen av disse er gitt på feil grunnlag. Det kan være at det i ettertid er avdekket mangler i utredningene eller at det har kommet ny og viktig kunnskap om naturen i området.
  2. Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av alle vindkraftprosjekt der konsesjon kan være gitt på feil eller mangelfullt grunnlag.

Det er ytterst sjelden at Stortinget gjør en slik hastebehandling, men stortingsflertallet har altså vedtatt at det skal gjøres i dette tilfelle. Stortinget har imidlertid ikke tatt stilling til selve forslaget.

Uavklart støtte

Om forslaget får flertall er ikke avklart. Frp har inne til behandling et forslag om å «...stoppe utbygging av vindkraftverk som er brakt inn for domstolene, inntil sakene er avgjort». Det kan være et signal om at de kan komme til å støtte SV-forslaget.

Ap avviser ikke SV forslaget, men vil ikke nødvendigvis støtte det slik det er lagt frem. NRK var først til å omtale saken, og har intervjuet stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap).

Grung sier til NRK at man i dag har adgang til å klage på vedtak og gå veien om domstolene dersom man mener det er begått feil i saksbehandlingen.

– Slik som Lysbakken formulerer seg vil statsråden raskt kunne svare ut at saksbehandlingen har fulgt gjeldende regelverk, sier hun til NRK.

Selv om SV-forslaget ikke får flertall, kan konsekvensene bli at et flertall på Stortinget i hastebehandlingen samler seg om en formulering med samme intensjon.

Vil stoppe irreversible inngrep

SV begrunner forslaget sitt på denne måten:

– Det er nødvendig at regjeringen raskt går gjennom konsesjonene på vindkraftområdet som er gitt, men hvor arbeidet ikke er påbegynt, for å finne ut om noen av disse er gitt på feil, eller for tynt og dårlig faktagrunnlag. Det kan være at det i ettertid er avdekket mangler i utredningene, at det har kommet til ny og viktig kunnskap om naturen i området, eller ny kunnskap om påvirkning på naturen generelt, skriver de.

Hvis forslaget blir vedtatt, innebærer det at alle vindkraft-anlegg som har gyldig konsesjon, men der arbeidet ikke er påbegynt, skal gjennomgås på nytt.

– For å sikre at dette ikke fører til irreversible inngrep på feil grunnlag, må utbyggingene der konsesjonen kan være gitt på ukorrekt eller mangelfullt grunnlag stanses, skriver SV.

Det foreligger i skrivende stund ikke noe innstilling fra Energi- og miljøkomiteen, men den må legges frem senest i morgen fredag.

Statkraft vil bremse

Verdt å merke seg er at Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen i dag torsdag uttaler at utbyggingen av vindkraft bør bremses. I et intervju med NRK sier han at Statkraft vurderer å ikke bygge ut vindkraftanlegget Kvinesheia i Agder.

– Det bygges mer enn markedet har behov for nå. Sånn sett vil jeg si at det er grunn til å ta det litt roligere noen år slik at vi kan få gode prosesser konsesjonsmessig og slik at det blir lettere å integrere dette i markedet, sier Rynning-Tønnesen til NRK.