Forskningsprosjektet Havnett har fått 82,7 millioner kroner av staten gjennom Grønn plattform-ordningen for å utvikle teknologi, kunnskap og løsninger for å gjøre det mulig å bygge ut lønnsom havvind på norsk sokkel. I arbeidet skal de både jobbe med selve havvinden og hvordan strømmen skal knyttes til strømnettet.

Grønn plattform er en satsing som skal gi bedrifter og forskningsinstitutter støtte til grønn vekst. Ordningen ble til som en del av tiltakspakken som ble etablert under koronapandemien. I første fase er det satt av én milliard kroner som skal deles ut over en periode på tre år.