Forskningsprosjektet Havnett har fått 82,7 millioner kroner av staten gjennom Grønn plattform-ordningen for å utvikle teknologi, kunnskap og løsninger for å gjøre det mulig å bygge ut lønnsom havvind på norsk