Flere tungvektere i kraftbransjen mener at situasjonen vedFrøya vindkraftverk kan skape tvil om konsesjoner er endelige. Det kommer fremi et brev til OED fra Energi Norge, Zero,