I kombinasjon med mye nedbør og høy temperatur, har den svenske vindkraften vært en viktig forklaring på de ekstremt lave strømprisene så langt i år. De svenske