Miljødirektoratet opplyser i en pressemelding at de har fått et varsel om svenske planer for å bygge en flytende havvindpark i Skagerak. Bak søknaden står det svenske selskapet Hexicon AB, og de har gitt vindkraftprosjektet navnet Mareld.

I dokumentasjonen er det tatt høyde for opptil 230 flytende vindturbiner med en total makshøyde på opptil 350 meter. Hvis den blir bygget, vil vindturbinene spres ut på et område som maksimalt dekker 499 kvadratkilometer. De regner med å kunne produsere ca. 12 TWh i året.

Den ekstreme høyden på 350 er ikke aktuell med dagens vindturbiner. De er ikke så høye - ennå. En vindturbin som yter 10 MW er tilgjengelig i markedet nå, og den har en totalhøyde på 230 meter. Hexicon forventer imidlertid at utviklingen vil sørge for at det kommer vindturbiner med en total effekt på 30 MW og en total høyde på 350 meter en gang mellom 2025 og 2030, og de ønsker derfor å ta høyde for denne utviklingen i sin konsesjonssøknad.

Havvindparken skal etter planen settes opp i den sørlige delen av Kattegatt, mellom Lysekil og Skagen. Den vil starte ca. 30 km fra både Sverige og Danmark.

Miljødirektoratet er varslet fordi de er Norges kontaktpunkt i saker med grenseoverskridende virkninger i henhold til Espoo-konvensjonen. Danmark har fått et tilsvarende varsel.

Nå skal havvindparken konsekvensutredes, og den forbindelse er det en åpen høring som har frist den 13. august. Norske høringsinnspill skal leveres til Miljødirektoratet gjennom en en egen dedikert nettside.