– Etter en samlet vurdering tar regjeringen sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk